ثمن معامله چیست | خرید ویلا در شمال

تمام پست ها در برچسب

ثمن معامله چیست

ثمن معامله چیست؟

ثمن معامله چیست

تعریف ثمن معامله: ثمن معامله یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق و امور قراردادها است که نقش مهمی در توافقات تجاری و مالی دارد. به بیان ساده، ثمن معامله به مبلغ یا ارزشی اشاره دارد که طرفین در یک معامله…

ادامه مطلب