انواع واحد مساحت زمین ، اراضی و املاک در شمال،خرید زمین شمال

انواع واحد مساحت زمین ، اراضی و املاک

خرید زمین در شمال

انواع واحد مساحت زمین ، اراضی و املاک

دراین مقاله اصطلاحات و واحدهای متداول درخصوص انواع واحد مساحت زمین و املاک را برای شما شرح می‌دهیم.

از شما هم میهن عزیز و گرامی این مطلب، استدعا دارم چنانچه واژگانی در شهر و محل زندگی تان در خصوص تعیین مساحت اراضی متداول است، در بخش نظرات مرقوم بفرمایید یا برای تکمیل تر شدن این مطلب ایمیل بفرمایید :

خرید زمین در شمال

املاک رستمی 09113950677

طَسوج ؛ یک بیست و چهارم مثقال (به نقل از فرهنگ خوارزمی) یک چهارم دانگ (به نقل از فرهنگ معین )، این عبارت بیشتر بین اهالی کن تهران متداول است.
جریب ؛ برابر با 4 قفیز است به عبارت دیگر معادل هزار ذرع می‌باشد.
مزروع ؛ برابر با یک جریب گفته می‌باشد.
هکتار ؛ برابر با 10000متر مربع
دانگ ؛ یک ششم از چیزی. شش دانگ در شش جهت یعنی شمال، جنوب، غرب، شرق، بالا و پایین که می‌شود شش جهت.

منظور از بالا، آسمان بالای زمین و پایین، زمین زیر آن می‌باشد.

چنانچه چند نفر در قسمتی از ملک شش دانگ سهم های مختلفی داشته باشند و نتوان سهم آنها را با دانگ تعیین کرد باید یک دانگ را به چند سهم تقسیم و قدرالسهم هر یک را به نسبت مالکیت تعیین کرد.

خرید زمین در شمال

حبه ؛ برابربا ثلث طسوج است.
شُن ؛ مساوی است با 985 گز یا 5985 متر (فرهنگ فارسی معین) از مقادیر و مقیاس های طول در عهد قدیم ایران است.
شَعیر ؛ برابر با یک شانزدهم مقیاسی است برای آب در زرند ،شعیر، یک نودوششم زمین وملک یک ده گفته می‌شود.
هشت خردل ؛ برابر با یک شانزدهم دانگ است. این واژه در استان های کردستان و آذربایجان کاربرد دارد.
شست یازی : برای مقیاس طولی در قدیم (یازیدن به معنای دراز کردن و کشیدن می‌باشد) استفاده می‌شد.

شست یازی، مرکب است از شست و یاز و آن به معنی طول دو بازوی باز از سرانگشتان یک دست تا سر انگشتان دیگر.

خرید زمین شهرکی در شمال

دهار : برابر با 48 سانتیمتر می‌باشد.
گَز ؛ واحد طول است که درقدیم معادل 24 انگشت بود و اشل 10 باب بوده و هر باب عبارت است از 6 گز و هر گز عبارت است 6 قبضه و قبضه عبارت است از 4 انگشت و در نهایت یک گز را برابربا 24 انگشت دانسته اند.
ذَرع ؛ معادل 16 گز، ذرع نیشابوری برابراست با دو برابر و نیم ذرع شاهی، در تبریز ذرع معادل یک متر و دوازده صدم یک متر است، ذرع مقصّر برابر است با یک متر و چهارصدم یک متر است (متداول در تهران و فارس )

خرید زمین در شمال

املاک رستمی 09113950677

قَفیز ؛ در گیلان برابربا 1000 مترمربع، درقم معادل 10 عشیر، در فسا معادل 6 مَن، در مراغه معادل 10 من.

واحدی برای اندازه گیری زمین تقریباً برابر با ۱۵۰۰ متر مربع.

قفیز، واحدی برای اندازه گیری زمین که در قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفت و در برخی نواحی هر قفیز برابر با 313 متر مربع بوده است.

خرید زمین هکتاری در شمال

فِنجان ؛ برابر با دو جریب است و مقدار زمینی است که با یک ساعت آب سیراب شود.
دِکامتر ؛ برابر با یک قفیز و نیز هر۱ دکامتر برابر است با 10 متر مربع یا 1000 سانتیمتر.
دهو ؛ یک واژه عربی است که بعد از اسلام در ایران رایج شده است. برابر با 10 سانتیمتر است.

این عبارت در اسناد محضری غرب گیلان در صد سال پیش مصطلح بوده و در سال های اخیر از این واژه در اسناد ثبتی ومحضری استفاده نمی شود.

طبق نظر کشاورزان فومن، هر دهو برابر با 10 سانتیمتر است.

مطلب پیشنهادی: قانون تفکیک زمین و اراضی شهری و کشاورزی

واحد مساحت زمین

اصطلاحات و عبارات متداول درخصوص تعیین مساحت اراضی و املاک را برای شما عزیزان شرح دادیم امیدوارم مورد استفاده تان قرار گرفته باشد.